Concello de Verea

Web Oficial do Concello de Verea

Concello de Verea

Novas

Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construccións, instalacións e obras

📁 Ordenanzas 🕔16.agosto 2017
Ordenanza construccións, instalacións e obras