Concello de Verea

Web Oficial do Concello de Verea

Concello de Verea

Novas

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por utilización privativa ou aproveitamentos especiais constituídos no solo, subsolo e voo das vías públicas municipais

📁 Ordenanzas 🕔16.agosto 2017
Ordenanza aproveitamentos especiais solo,subsolo e voo