Concello de Verea

Web Oficial do Concello de Verea

Concello de Verea

Novas

Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de saneamento, tratamento e depuración de augas residuais

📁 Ordenanzas 🕔16.agosto 2017
Ordenanza saneamento