Concello de Verea

Web Oficial do Concello de Verea

Concello de Verea

Novas

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenza de apertura de establecemento

📁 Ordenanzas 🕔16.agosto 2017
Apertura establecementos