Concello de Verea

Web Oficial do Concello de Verea

Concello de Verea

Novas

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos

📁 Ordenanzas 🕔06.abril 2017
Ordenanza Expedición Documentos